Privacy- en cookieverklaring

Als exploitant van de website op „https://paulcamper.de resp. https://paulcamper.com resp. https://paulcamper.atresp. https://paulcamper.nl“ (hierna tevens ‘website’ resp. ‘online-shop’ genoemd) zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), voor de persoonsgegevens van de gebruiker (‘u’) van deze website.

Hierna leggen we u, in het kader van onze informatieverplichtingen (art. 13 e.v. AVG) op een overzichtelijke manier uit welke gegevens bij uw bezoek aan onze website verwerkt worden en op welke rechtsgrond dit plaatsvindt. Bovendien informeren we u hoe we uw gegevens in technisch en organisatorisch opzicht beschermen en welke rechten u hebt tegenover ons en de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

Naam en contactgegevens:

Dirk Fehse

Landsberger Allee 117a, D-10407 Berlin

Telefon Vermieter: +49 (0) 30 609 849 722

Telefon Mieter: +49 (0) 30 609 849 721

Fax: +49 (0) 30 37 71 94 21

E-Mail: info[at]paulcamper[punt]de

2. Functionaris voor gegevensbescherming paulcamper

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd:

Michael Nachtigall

c/o DS Compliance GmbH

Carlsplatz 24

40213 Düsseldorf

Tel: 0211 942 588 – 24

E-Mail: m.nachtigall@wecomply.de

3. Verwerking van uw persoonsgegevens

Informatief gebruik van onze website

Wanneer u enkel een informatief bezoek brengt aan onze website, worden zogenaamde logfiles verwerkt, die automatisch door ons systeem worden aangemaakt. De volgende logfiles worden automatisch verwerkt:

 • IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt;
 • gebruikt type webbrowser;
 • taal van de gebruikte webbrowser;
 • versie van de gebruikte webbrowser;
 • besturingssysteem en de versie ervan;
 • interface van het besturingssysteem;
 • bezochte pagina’s;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT);
 • toegangsstatus/http-statuscode;
 • hoeveelheid uitgewisselde gegevens;
 • referrer;
 • websites die door het systeem van de bezoeker via onze website worden opgeroepen;
 • internet-serviceprovider van de gebruiker.

De logfiles bevatten uw IP-adres en wellicht andere persoonsgegevens. Daarom is het in principe mogelijk dat u aan de hand hiervan geïdentificeerd wordt. We slaan uw gegevens echter slechts tijdelijk, en in het bijzonder niet samen met andere persoonsgegevens op.

Voor het beschikbaar stellen van onze website is verwerking van de bovengenoemde gegevens vereist. Wij slaan de gegevens ook op ten behoeve van de veiligheid van onze IT-systemen. Ons gerechtvaardigde belang om de gegevens te verwerken op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt f) AVG is dan ook op deze doeleinden gebaseerd. De logfiles, die ook uw IP-adres bevatten, worden onmiddellijk gewist of geanonimiseerd zodra ze niet meer vereist zijn voor de voornoemde doeleinden, echter uiterlijk na een maand.

4. Gebruik van aanbiedingen

a. Klantenaccount
U hebt de mogelijkheid om met uw persoonsgegevens een klantenaccount aan te maken op onze website. Dit is vrijwillig en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wanneer u besluit een klantenaccount aan te maken, moet u de volgende gegevens aan ons beschikbaar stellen:

 • e-mailadres.

Alle verdere gegevens zijn vrijwillig. De volgende vrijwillige gegevens worden samen met uw e-mailadres door ons opgeslagen, wanneer u deze aan ons beschikbaar stelt:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum.

 

Wanneer u uw aanmelding verstuurt, slaan wij samen met de door u vermelde gegevens uw IP-adres en datum en tijdstip van uw registratie op. Door het verzenden van de registratie stemt u in met de verwerking van uw gegevens door ons. Uw gegevens worden gebruikt ten behoeve van het beheer van uw klantenaccount en het beschikbaar stellen van de daarmee verbonden functies, zoals verwerking van uw klantgegevens en het tonen van uw boekingen. De rechtsgrond voor het opslaan van de gegevens van uw klantenaccount is art. 6, lid 1, punt a) AVG.

We bewaren uw gegevens, die u in het kader van uw vrijwillige aanmelding aan ons beschikbaar hebt gesteld, zolang u uw klantenaccount bij ons niet wist. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw gegevens, worden de oude gegevens gewist en alleen de geactualiseerde gegevens opgeslagen. Daarenboven slaan we uw gegevens alleen op om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen) te voldoen. In dat geval slaan we uw gegevens in zoverre op, dat ze uitsluitend nog voor de noodzakelijke doeleinden worden verwerkt.

U kunt uw vrijwillige klantenaccount bij ons te allen tijde wissen of wijzigen. U vindt de functies voor het wijzigen van uw gegevens of het wissen van uw account in uw profiel.

b. Bemiddeling & boekingen
Wanneer u op onze website een bemiddeling of boeking tot stand brengt, hebben wij voor de uitvoering van het contract met u de volgende gegevens nodig:

 • uw voornaam, achternaam en (factuur- en leverings-)adres om u uw boeking en de factuur te kunnen toesturen;
 • uw e-mailadres om de boekingsbevestiging aan u toe te sturen en de contractdocumenten onmiddellijk na de boeking aan u beschikbaar te stellen;
 • uw telefoonnummer om support te kunnen bieden;
 • uw geboortedatum, om uw leeftijd te verifiëren, omdat we die nodig hebben ten behoeve van de verzekeringsdekking;
 • uw betalingsinformatie, om de betaling van uw boeking af te handelen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG. De gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het contract. Daarenboven slaan we uw gegevens alleen op om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen) te voldoen. In dat geval slaan we uw gegevens in zoverre op, dat ze uitsluitend nog voor de noodzakelijke doeleinden worden verwerkt.

Naast deze gegevens slaan we het tijdstip (datum en tijd) van de verzending van uw gegevens aan ons op, evenals uw IP-adres. De verwerking van deze gegevens strookt met ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1, punt f) AVG) om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en misbruik tegen te gaan. Deze aanvullende gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn, en uiterlijk wanneer het contract met u is uitgevoerd.
c. Betalingswijzen
Wanneer u op onze betaalpagina een payment-aanbieder selecteert, ontvangt ook deze aanbieder uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en bankrekening.

Creditcard: Wanneer u op onze website met uw creditcard betaalt, ontvangt uw creditcardmaatschappij de informatie dat u bij ons een boeking hebt verricht. Het zou kunnen dat uw creditcardmaatschappij een kredietcontrole uitvoert. Nadere informatie hierover vindt u op de website van de betreffende creditcardmaatschappij.

Automatische afschrijving/vooruitbetaling: Wanneer u op onze website betaalt door middel van automatische afschrijving, ontvangt onze huisbank uw bankrekeninggegevens ter afwikkeling van de betaling.

Klarna: Wanneer u op onze website betaalt (directe overschrijving) met een service van Klarna – (Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden – ontvangt Klarna uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en bankrekening. Het zou kunnen dat Klarna een kredietcontrole uitvoert. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.klarna.com/de/kundenservice/identitaets-bonitaetspruefung/wieso-fuehrt-klarna-eine-identitaets-und-bonitaetspruefung-durch/

5. Contactformulier

U kunt elektronisch contact met ons opnemen via ons contactformulier, bijv. om ons feedback te geven of een vraag te stellen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, verzendt u de volgende gegevens aan ons:

 • e-mailadres (om contact met u op te nemen);
 • voor- en achternaam (vrijwillig);
 • telefoonnummer (vrijwillig).

Naast de gegevens die u vrijwillig aan ons meedeelt, slaan we het tijdstip (datum en tijd) van de verzending van uw gegevens aan ons op, evenals uw IP-adres. De verwerking van deze gegevens strookt met ons gerechtvaardigde belang (art. 6 lid 1, punt f) AVG) om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en misbruik tegen te gaan. De aanvullende gegevens die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn, en uiterlijk wanneer de aangelegenheid waarover u contact met ons opnam, is afgehandeld.

Door het verzenden van het contactformulier, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door ons. De rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens ten behoeve van het behandelen van uw contactverzoek is art. 6, lid 1, punt a) AVG. De gegevens worden bewaard tot ze niet meer vereist zijn voor het bereiken van het doel van de conversatie met u, en het onderwerp waarover u contact opnam, uitgebreid is behandeld.

Wanneer u contact opneemt met als doel een contract met ons te sluiten, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens art. 6, lid 1, punt b) AVG. Deze gegevens worden zolang bewaard als voor de uitvoering van het contract vereist is. Daarenboven slaan we uw gegevens alleen op om aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen) te voldoen.

6. Contact per e-mail

U hebt de mogelijkheid per e-mail contact met ons op te nemen. De persoonsgegevens die via uw e-mail worden verzonden, worden bij ons opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te behandelen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG. De gegevens worden bewaard tot ze niet meer vereist zijn voor het bereiken van het doel van de conversatie met u, en het onderwerp waarover u contact opnam, uitgebreid is behandeld.

Wanneer uw e-mail ten doel heeft een contract met ons te sluiten, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens art. 6, lid 1, punt b) AVG. Deze gegevens worden zolang bewaard als voor de uitvoering van het contract vereist is. Daarenboven slaan we uw gegevens alleen op om aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale verplichtingen) te voldoen.

U kunt de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde herroepen, door dit via een e-mail aan ‘info[at]paulcamper[punt]com’ aan ons mee te delen. In dat geval worden alle persoonsgegevens van de conversatie gewist en is het niet mogelijk de conversatie voort te zetten.

7. Nieuwsbrief

Op onze website bieden we u de mogelijkheid zich gratis te abonneren op onze nieuwsbrief. Daartoe hebben we naast uw verklaring van toestemming ook uw e-mailadres nodig. Door het verzenden van uw aanmelding voor de nieuwsbrief, stemt u in met de verwerking van uw gegevens door ons.
Verdere gegevens, bijv. vermelding van uw naam, zijn vrijwillig en dienen om u persoonlijk te kunnen aanspreken. De rechtsgrond voor verzending van de nieuwsbrief is art. 6 lid 1, punt b) AVG met betrekking tot uw e-mailadres, omdat we langs deze weg onze prestatie aan u leveren, en art. 6, lid 1, punt a) AVG met betrekking tot verdere vrijwillig meegedeelde gegevens.

We zullen u de nieuwsbrief pas toesturen wanneer u eerst, door te klikken op een link in een speciaal voor dit doel aan u toegezonden bevestigingse-mail, uw aanmelding aan ons bevestigt. Daarmee willen we waarborgen dat alleen u zichzelf kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw bevestiging in dit verband moet zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bevestigingse-mail plaatsvinden, anders wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief automatisch in onze database gewist.

Daarnaast slaan we in het kader van uw aanmelding voor de nieuwsbrief het tijdstip (datum en tijd) van de verzending van uw gegevens aan ons op, evenals uw IP-adres. De verwerking van deze gegevens strookt met ons gerechtvaardigde belang uit hoofde van art. 6, lid 1, punt f) AVG om de veiligheid van onze systemen te waarborgen en misbruik tegen te gaan.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden uitsluitend in samenhang met de verzending van nieuwsbrieven verwerkt. Doel van de verwerking van uw e-mailadres is mogelijkheid om de nieuwsbrief aan u te kunnen toesturen. Verdere gegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure zijn hetzij bedoeld om u persoonlijk aan te spreken, hetzij om de veiligheid van onze diensten te waarborgen en misbruik van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Uw gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor het bereiken van het doel. Uw e-mailadres wordt daarom gedurende de periode van uw actieve nieuwsbriefabonnement bewaard, wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. De gegevens die we tijdens uw aanmelding verder automatisch verzamelen (IP-adres, datum en tijd), worden uiterlijk op het moment dat u uw nieuwsbriefabonnement beëindigt, gewist.

Bezwaarmogelijkheid / nieuwsbriefabonnement opzeggen

U kunt de toezending van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren resp. opzeggen. De link daarvoor vindt u onderaan elke nieuwsbrief.Hierdoor trekt u uw toestemming in resp. maakt u bezwaar tegen verder gebruik van uw gegevens ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief.

Wanneer u bij gebruikmaking van onze diensten, bijvoorbeeld bij een aankoop via onze website, uw e-mailadres vermeldt, kan dit door ons gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit vindt uitsluitend plaats in het kader van direct marketing voor eigen of vergelijkbare goederen of diensten.

De rechtsgrond voor de verzending van nieuwsbrieven in samenhang met de verkoop van goederen of diensten is § 7, lid 3 UWG (Duitse wet ter voorkoming van oneerlijke concurrentie). Wanneer we u in aansluiting op een boeking op onze website een nieuwsbrief sturen, slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van reclame voor eigen of vergelijkbare goederen of diensten, tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

8. Cookies

Let op de volgende aanwijzing: u kunt er zelf voor zorgen dat er helemaal geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat alleen het opslaan van bepaalde cookies is toegestaan. U kunt dit selecteren bij de instellingen van uw webbrowser. Daar kunt u ook de opgeslagen cookies inzien en wissen.

Wanneer u alle cookies blokkeert, kan het zijn dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze website door onze webserver aan uw browser worden verzonden en door uw browser op uw computer worden bewaard voor een eventueel volgend bezoek. Door een cookie kan uw webbrowser dus geïdentificeerd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Cookies van derden (third-party cookies)

Op onze website maken wij gebruik van cookies van zgn. ‘derden’. Dit betekent dat in het kader van uw bezoek aan onze website gegevens vanuit uw webbrowser worden doorgegeven aan de webserver van deze derden, en aldaar worden opgeslagen.

AWIN/Zanox Tracking Cookies

Op onze website AWIN maken wij gebruik van tracking tags en cookies (AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, voorheen Zanox) om sales en/of leads bij verkooppartners correct te registreren. AWIN-cookies slaan niet zozeer rechtstreeks herleidbare persoonsgegevens op, maar registreren veeleer alleen het identificatienummer van de betreffende partner en het volgnummer van het aanbod resp. reclamemiddel dat door de websitebezoeker wordt aangeklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen de exploitant van de website en de adverteerder. AWIN-cookies slaan deze gegevens gedurende maximaal een jaar op. Meer informatie over de gegevensverwerking door AWIN kunt u vindt op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Op https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout
kunt u bezwaar maken tegen AWIN tracking cookies, door een opt-out cookie te plaatsen.

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het online reclameprogramma ‘Google AdWords’ en in verband daarmee van conversion tracking, om te meten op welke websites de advertenties van Interhyp AG het best functioneren. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google of haar partners beheerde advertentie klikt. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Aan de hand van deze cookies kunnen Google en wij zien via welke advertentie u op onze website bent gekomen. Iedere bezoeker die via Google AdWords op onze website is gekomen, krijgt een ander cookie. De informatie die via de conversion cookies wordt verkregen, wordt gebruikt om te berekenen welke bezoekers via advertenties een bepaalde actie hebben uitgevoerd op onze website. Wij worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat onze advertenties heeft aangeklikt en welke clicks tot een actie leiden. Wij krijgen geen informatie aan de hand waarvan een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gebruikers die niet aan tracking wensen deel te nemen, kunnen het cookie van Google Conversion Tracking via de gebruikersinstellingen van hun internetbrowser gemakkelijk wissen of in principe deactiveren. Deze gebruikers worden dan niet opgenomen in de conversion tracking-statistieken. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: (http://www.google.de/privacypolicy.html).

Google Remarketing

Bovendien maakt deze website gebruik van het Google-programma voor op belangstelling gebaseerde reclame, het zogenaamde Google Remarketing. Derde aanbieders, inclusief Google, beheren advertenties op websites op internet en maken hiervoor gebruik van opgeslagen cookies op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. U kunt ook het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren op de pagina voor deactivering van Google-reclame (http://www.google.com/privacy_ads.html). Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren op de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Door gebruik te maken van Interhyp.de geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. We wijzen erop dat Google een eigen privacybeleid heeft, dat onafhankelijk is van dat van Interhyp AG. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of deze procedure. We raden u aan om voor gebruik van onze website het privacybeleid van Google te lezen (http://www.google.de/intl/de/privacy.html).

Doubleclick

Doubleclick by Google (www.doubleclick.com) gebruikt technologieën om u advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. Aanbieder van Doubleclick is Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4, Ierland. Als u niet wilt dat nog langer geanonimiseerde gegevens worden verzameld door Doubleclick, klikt u op https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout (»OptOut«). Dit opt-out cookie wist de tot nu toe opgeslagen informatie en voorkomt dat nog meer informatie wordt geregistreerd. Als u de button ‘OptOut’ al geactiveerd hebt, kunt u deze instelling te allen tijde ongedaan maken, door op de button ‘OptIn’ te klikken.

Mixpanel

PaulCamper maakt gebruik van de analysedienst Mixpanel, een dienst van Mixpanel Inc., een onderneming opgericht naar het recht van de staat Delaware in de Verenigde Staten. De dienst Mixpanel registreert opgevraagde pagina’s en pagina-activiteit. Om dit mogelijk te maken, worden protocolgegevens doorgegeven aan Mixpanel (en Mixpanel Inc.). Meer informatie over het gebruik van uw gegevens kunt u vinden op de Engelstalige privacypagina van de dienst Mixpanel (http://mixpanel.com/privacy), in de desbetreffende paragrafen. Als u niet wenst dat protocolgegevens over uw activiteiten op deze website aan Mixpanel (en Mixpanel Inc.) worden doorgeven, dan kunt u de registratie van protocollen beëindigen met het zogenaamde ‘opt-out cookie’, dat u op http://mixpanel.com/optout/ kunt activeren. Let er echter op dat dit cookie en daarmee het registratieverbod worden verwijderd, zodra u uw cookies wist in de instellingen van uw browser. Let er verder op dat wij, als exploitant van de website waarop u zich bevindt, geen invloed hebben op het gebruik van uw gegevens.

Retargeting-Technologie Adition

Adition (https://www.adition.com) gebruikt technologieën om u advertenties te laten zien die voor u relevant zijn. Aanbieder van Adition is Adition technologies AG, Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Duitsland. Als u niet wilt dat nog langer geanonimiseerde gegevens worden verzameld door Adition, kunt u het verzamelen van gegevens deactiveren op (https://de.adition.com/privacy/). Dit opt-out cookie wist de tot nu toe opgeslagen informatie en voorkomt dat nog meer informatie wordt geregistreerd. Als u de button ‘OptOut’ al geactiveerd hebt, kunt u deze instelling te allen tijde ongedaan maken, door op de button ‘OptIn’ te klikken.

Op deze website worden met de Adition adserving-technologie van Adition technologies AG gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op grond van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiertoe kunnen cookies worden gebruikt. De gegevens die met de Adition adserving-technologie worden verkregen, worden niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Alle gegevens bevatten alleen technische informatie, zoals de gebruikte browser of het geïnstalleerde besturingssysteem. De registratie en opslag van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Op de bedrijfswebsite is hiervoor een opt-out-functie beschikbaar (https://www.adition.com/en/privacy/).

Retargeting-technologie Criteo

Wij werken samen met reclamepartners op basis van retargeting-technologie. Deze dient ertoe om ons aanbod beter af te stemmen op uw belangstelling, om u terug te krijgen als belangstellende voor onze producten en aanbiedingen. Dit doel wordt nagestreefd met een analyse op basis van cookies van eerder bezoekgedrag, door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen.

In dit kader werken wij samen met de retargeting-aanbieder Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs). Uw IP-adres wordt door de server geanonimiseerd voor verdere verwerking. De cookies worden 60 dagen bewaard. Hier vindt u uw bezwaarmogelijkheden met betrekking tot Criteo: http://www.criteo.com/privacy/

trbo

Wij maken gebruik van de diensten van trbo GmbH. U kunt uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde intrekken. In geval van intrekking verplicht trbo zich ertoe de persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, tenzij wissing in strijd is met dwingende wettelijke bewaringsverplichtingen. Herroeping en een verzoek om inlichtingen kunnen zonder formaliteiten zowel per post aan trbo GmbH, Römerstraße 6, 80801 München, Duitsland, als te allen tijde per e-mail aan de elektronische postbus info@trbo.com plaatsvinden. Hier kunt zich afmelden voor trbo-tracking: http://track2.trbo.com/optout.php

U kunt bezwaar maken tegen opslag van uw geanonimiseerd geregistreerde bezoekersgegevens, zodat deze in de toekomst niet meer worden geregistreerd. Gebruikersprofielen worden verzameld met inachtneming van de bepalingen van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz) en opgesteld op basis van user-ID’s (pseudoniemen). Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van IP-adressen en er vindt uitdrukkelijk geen analyse van het gebruiksgedrag, gebruikmakend van het volledige IP-adres, plaats. De gebruiker kan door middel van een mail aan info@trbo.comaangeven dat hij bezwaar heeft tegen het opstellen van gebruiksprofielen. trbo wijst in haar privacybeleid expliciet op het opstellen van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen en biedt de gebruiker duidelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken. De gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden op verzoek van de gebruiker, resp. indien de opslag niet meer vereist is, automatisch gewist.

plista

Onze website wordt ondersteund door de volautomatische aanbevelingstechnologie van plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlijn. Om op gebruik gebaseerde contentaanbevelingen en advertenties te kunnen verstrekken, verzamelt en verwerkt plista op alle websites van het plista-partnernetwerk (d.w.z. alle websites waarop plista-producten worden gebruikt) informatie over het gebruiksgedrag van websitebezoekers (zgn. gebruiksgegevens).

Wanneer een bezoeker voor het eerst een website opent waarop plista-producten worden gebruikt, plaatst plista een targeting cookie in de browser van deze websitebezoeker, dat een toevallig toegekend identificatiekenmerk (lange cijfercombinatie, zgn. cookie-ID) bevat.

Vervolgens wordt op alle websites van het plista-partnernetwerk informatie over het gebruiksgedrag van de websitebezoeker geregistreerd en samengevat tot een gebruiksprofiel, dat wordt gebruikt voor het verstrekken van artikelaanbevelingen en advertenties die voor hem relevant zijn.

Tot de gebruiksgegevens die door plista worden verzameld, behoort in het bijzonder informatie over de gebruikte terminals (bijv. apparaattype, besturingssysteem, browser) en de instellingen ervan, informatie over bezochte publishers (bijv. naam, land en taal van de bezochte publisher, URL) en de gekoppelde plista-producten (bijv. widget-type en specificaties van de widget), evenals informatie over artikelaanbevelingen en advertenties waarvan gebruik is gemaakt (bijv. categorie, verblijfsduur, clicks).

Om verschillende websitebezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, worden de gebruiksgegevens steeds in combinatie met de cookie-ID samengevat tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen.

De gebruiksprofielen bevatten nooit namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of dergelijke gegevens van de websitebezoekers en worden ook niet daaraan gekoppeld. Daardoor kan plista geen conclusies trekken over de (burgerlijke) identiteit van websitebezoekers.

Ten behoeve van fraudeopsporing en voor het beheer van nationaal of regionaal gedifferentieerde reclame (geotargeting) kunnen wij echter ook de IP-adressen van websitebezoekers verwerken, waarbij deze slechts bij wijze van uitzondering (bijv. in geval van een concrete verdenking) worden opgeslagen en dan uitsluitend in een verkort formaat of een hash-formaat, dat geen conclusies over het volledige IP-adres van de websitebezoeker toestaat.

Alle gegevens van websitebezoekers uit de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden opgeslagen op onze servers die in Duitsland worden gehost.

Het plista targeting cookie heeft een opslagduur van een jaar en wordt na afloop daarvan automatisch gewist. Alle opgeslagen gegevens van websitebezoekers worden eveneens uiterlijk een jaar nadat ze verzameld werden gewist of geanonimiseerd en kunnen in het laatste geval alleen nog voor statistische doeleinden worden gebruikt.

We kunnen gegevens van websitebezoekers (in het bijzonder de door ons toegekende cookie-ID) aan geselecteerde derden en dienstverleners doorgeven, om bijzondere reclametypen te presenteren. Hiertoe behoren met name AppNexus (voor het presenteren van programmatische reclame) en Criteo (voor retargeting-campagnes). Met deze derden en dienstverleners hebben we overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten, waarin een vergelijkbare mate van gegevensbescherming wordt gewaarborgd als plista zelf hanteert.

Op onze website is voor alle bezoekers een tool beschikbaar, waarmee ze op elk gewenst moment hun opt-out voor op gebruik gebaseerde onlinereclame kunnen aangeven. Deze opt-out tool is te vinden op https://www.plista.com/about/opt-out/ en via een link in al onze producten/widgets in het plista-partnernetwerk.

Werking van de opt-out tool: Door op de ‘Opt-Out’-knop te klikken, wordt in de browser van de websitebezoeker enerzijds een opt-out cookie geplaatst en anderzijds het plista targeting cookie gewist. Zolang het opt-out cookie aanwezig is, zal plista geen nieuw targeting cookie installeren en geen verdere gebruiksgegevens verzamelen of analyseren.

Als alternatief hebben websitebezoekers de mogelijkheid om op http://www.youronlinechoices.com/nl/ hun advertentievoorkeuren te beheren en daar de op gebruik gebaseerde onlinereclame voor een groot aantal aanbieders (inclusief plista) te deactiveren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van het plista targeting cookie is volgens onze rechtsopvatting § 15, lid 3, eerste volzin van de Telemediengesetz (TMG). Het zijn daarentegen de publishers, als aanbieders van diensten, die de desbetreffende informatieverplichtingen uit hoofde van § 13, lid 1 TMG moeten nakomen tegenover de gebruikers, en wel in hun privacybeleid.

De rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van websitebezoekers door plista is volgens onze rechtsopvatting art. 6, lid 1, punt f) AVG (‘gerechtvaardigde belangen’) in samenhang met overweging nr. 47 (‘direct marketing’).

Het doorgeven van relevante contentaanbevelingen en advertenties vindt volautomatisch plaats via de door ons ontwikkelde algoritmen (plista-aanbevelingstechnologie). Telkens wanneer een website van het plista-partnernetwerk wordt geopend, grijpen deze algoritmen automatisch terug op de door plista opgestelde gebruiksprofielen; ze analyseren deze en berekenen op welke contentaanbevelingen en advertenties de betreffende websitebezoeker hoogstwaarschijnlijk zal reageren.

Verdere vragen over dit onderwerp kunt u richten aan datenschutz@plista.com.

Meer informatie hierover en over het privacybeleid van plista vindt u op https://www.plista.com/about/privacy/. Uiteraard staat het u te allen tijde vrij om de op gebruik gebaseerde reclame van plista te deactiveren, door op https://www.plista.com/about/opt-out/ ebruik te maken van de opt-outmogelijkheid.

Google Analytics

Op onze website is de analysedienst Google Analytics van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen: ‘Google Analytics’) geïmplementeerd.

Google Analytics plaatst cookies die de volgende informatie opslaan:

 • gebruikt type webbrowser;
 • versie van de webbrowser;
 • het door u gebruikte besturingssysteem;
 • referrer (eerder bezochte website);
 • uw verkorte IP-adres;/li>
 • tijdstip van de serveraanvraag.
Naam cookie Doel van het cookie Bewaartermijn
utmc_ Tijdstempel met het tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Door Google Analytics gebruikt om de duur van een websitebezoek te berekenen. tot het beëindigen van de browsersessie
utma_ Verzamelt gegevens over het aantal bezoeken van een gebruiker aan de website, en over het eerste en laatste bezoek. 2 jaar
__utmb Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te registreren. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de Javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen __utmb-cookies beschikbaar zijn. Het cookie wordt telkens wanneer gegevens aan Google Analytics worden gestuurd, geactualiseerd. 30 minuten
utmt_ Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen. 10 minuten na plaatsing/vernieuwing
utmz Slaat de verkeersbron of -campagne op waaruit blijkt hoe de gebruiker de website bereikt heeft. Het cookie wordt aangemaakt wanneer de Javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en telkens wanneer gegevens aan Google Analytics worden gestuurd, geactualiseerd. 2 jaar

Wij maken gebruik van de functie van Google Analytics om uw IP-adres voor opslag of verwerking te anonimiseren. Uw IP-adres wordt gewoonlijk nog binnen de Europese Unie/EER verkort en pas daarna naar Google-servers in de VS doorgestuurd. De verwerking van uw informatie vindt gepseudonimiseerd plaats en wij zullen geen samenvoeging met andere van u afkomstige persoonsgegevens uitvoeren.

Wij gebruiken de aldus verzamelde gegevens voor statistische doeleinden, om onze website en ons aanbod te optimaliseren. De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Daarnaast kunt u de registratie van de door het cookie geproduceerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

U kunt het plaatsen van Google-cookies zelf rechtstreeks in uw browserinstellingen verhinderen, of de verwerking van uw gegevens verhinderen door de volgende link aan te klikken en een ‘opt-out’ uit te voeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Daarbij wordt een ‘opt-out cookie’ geplaatst, dat registratie van uw gebruikersgegevens op deze website voorkomt.

De privacyverklaring van Google vindt u via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Social Plugins

Social plugins (bijv. Facebook, Twitter) kunnen gegevens over uw websitebezoek registreren en gebruiken voor netwerkvorming. PaulCamper heeft social plugins van de volgende platforms geïntegreerd.

Facebook

Deze website maakt gebruik van social plugins van het sociale netwerk facebook.com (‘Facebook’). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Gedetailleerde informatie over de individuele plugins en hun uiterlijk vindt u op deze website: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

De pagina’s van onze website die social plugins van Facebook bevatten, maken wanneer ze via uw browser door u geopend worden rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. Daardoor wordt aan Facebook doorgegeven dat de websitepagina die de social plugin bevat door u is geopend.

Indien u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, kunnen uw bezoek aan onze pagina’s en al uw interacties in samenhang met de social plugins (bijv. klikken op de ‘Like’-button, opmerkingen plaatsen, etc.) aan uw Facebook-profiel worden toegeschreven en bij Facebook opgeslagen. Ook wanneer u geen Facebook-profiel hebt, kan niet worden uitgesloten dat Facebook uw IP-adres opslaat.

Wat betreft het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook verwijzen we naar Facebook-privacyrichtlijnen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Daar vindt u bovendien een overzicht van de instellingsmogelijkheden in uw persoonlijke Facebook-profiel ter bescherming van uw privésfeer en uw daarmee verbonden rechten.

Om te voorkomen dat Facebook gegevens verzamelt door uw verblijf op onze website, dient u voor een bezoek aan onze site uit te loggen bij Facebook. Een van de mogelijkheden om algemene toegang tot uw gegevens door Facebook te verhinderen, is om de Facebook social plugins via de add-ons voor uw browser uit te sluiten.

Twitter

Diese Webseite benutzt auch Funktionen des Dienstes Twitter. Die Funktionen werden durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA angeboten. Aufgrund des Benutzen von Twitter und der Funktion »Re-Tweet« werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verlinkt und anderen Nutzern/Nutzerinnen bekannt gegeben. Bei dieser Datenweiterleitung werden auch Daten an Twitter übertragen. PaulCamper als Webseiten-Anbieter weist darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Daher verweisen wir zur Erlangung weiterer Informationen bezüglich der Datenschutzerklärung von Twitter auf folgenden Link: http://twitter.com/privacy. Falls Sie Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter ändern wollen, können Sie dies unter diesem Link vornehmen: http://twitter.com/account/settings.

Instagram

Deze website maakt ook gebruik van functies van de dienst Twitter. De functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de retweet-functie worden de door u bezochte websites gekoppeld met uw Twitter-account en aan andere gebruikers doorgegeven. Bij doorgifte van gegevens worden ook gegevens aan Twitter doorgestuurd. Als aanbieder van de website wijst PaulCamper erop dat wij geen kennis nemen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens dan wel het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie met betrekking tot de privacyverklaring van Twitter verwijzen wij daarom naar deze link: http://twitter.com/privacy. Mocht u uw privacy-instellingen bij Twitter willen wijzigen, dan kunt u dat doen via deze link: http://twitter.com/account/settings.

Youtube

Voor het integreren van video’s maken wij gebruik van de aanbieder YouTube. De video’s worden daarbij ingebed in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Echter, zoals de meeste websites maakt ook YouTube gebruik van cookies om informatie van bezoekers van zijn website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het opstellen van videostatistieken, ter voorkoming van fraude en ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid. Bovendien wordt verbinding gemaakt met het netwerk van Google Doubleclick. Wanneer u de video start, zou dit verdere gegevensverwerkende processen in werking kunnen stellen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over gegevensbescherming door YouTube kunt u vinden in de privacyverklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy at YouTube.

9. Icon-links naar social media

Op onze website plaatsen we kleine pictogrammen (icons) die verwijzen naar onze aanwezigheid op platforms van derden (Facebook, Twitter, YouTube en Google+). Daarbij gaat het om hyperlinks; uw gegevens worden dus niet automatisch doorgestuurd, maar pas wanneer u op zo’n pictogram klikt en een nieuw tabblad met de website van de derden in uw browser wordt geopend.

10. Overige content van derden, die aan onze website gekoppeld is

YouTube

Om onze website aantrekkelijk vorm te geven, koppelen wij er video’s aan van YouTube van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen: ‘YouTube’). Wij maken daarbij gebruik van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, zodat informatie over u alleen met YouTube gedeeld wordt wanneer u door het aanklikken van de afspeelknop van een video deze video activeert.

anneer u de video activeert, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen voor analysedoeleinden en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. De gegevens worden volgens YouTube gepseudonimiseerd verwerkt. Wanneer u echter aangemeld bent bij uw Google- of YouTube-account, kunnen de gegevens evt. rechtstreeks met uw YouTube-account worden gekoppeld.

Meer informatie met betrekking tot gegevensbescherming, en over de bewaartermijn van uw gegevens bij YouTube, vindt u in de privacyrichtlijnen van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

De rechtsgrond voor de koppeling van de dienst van YouTube aan onze website en de daaraan verbonden verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

11. Uw rechten

Wanneer we uw gegevens verwerken, bent u een ‘betrokkene’ in de zin van de AVG. U hebt de volgende rechten: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op bewerking van de verwerking, recht op gegevenswissing, recht op kennisgeving en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast hebt u een recht van bezwaar en een intrekkingsrecht. Hieronder vindt u nadere informatie over de afzonderlijke rechten:
a. Recht van inzage
U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer dat het geval is, hebt u het recht om inzage te verkrijgen van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het feit dat u het recht hebt ons te verzoeken dat persoonsgegevens die u betreffen worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het feit dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en – ten minste in die gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen voor u van die verwerking.

Wanneer we uw persoonsgegevens hebben doorgegeven aan een internationale organisatie of een derde land, hebt u verder het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.
b. Recht op rectificatie
U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging van de gegevens die we over u hebben opgeslagen, wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij zullen de rectificatie of vervollediging onmiddellijk uitvoeren.
c. Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens van ons te verlangen. Daartoe moet aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens en wel gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • u hebt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die uw belangen.

d. Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen, wanneer wij daartoe verplicht zijn. Dit is het geval wanneer aan een van de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust;
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Wanneer wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en overeenkomstig de voornoemde voorwaarden verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ons hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Uw recht op gegevenswissing bestaat echter niet voor zover de verwerking om de volgende redenen (uitzonderingen) vereist is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

e. Recht op kennisgeving

Wanneer u uw recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden tegenover ons, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens bekend hebben gemaakt in kennis te stellen van de rectificatie, wissing of de beperking van de verwerking van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.
f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt onder volgende voorwaarde het recht de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen:

 1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b), en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U hebt daarbij het recht te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en geen afbreuk aan de vrijheden en rechten van anderen doet.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.
g. Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder e) of f) AVG. Dit geldt eveneens voor profilering op basis van die bepalingen.

Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, indien die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze niet meer voor deze doeleinden verwerken.

U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) – uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
h. Intrekkingsrecht
Overeenkomstig art. 7, lid 3 AVG hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking niet met terugwerkende kracht nietig.
i. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt uw recht om een klacht in te dienen met name uitoefenen in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Een overzicht van de landelijke toezichthouders voor gegevensbescherming van de lidstaten en hun contactgegevens, kunt u vinden via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

12. Actualiteit en wijziging van deze bepalingen inzake gegevensbescherming

Stand: 07.12.2018